Afspa assamiya suprabhatam pratham khud kendra nagaland naga bihar halflong chit dasta sarkar lipi